Serverová řešení

Často se stává, že pojem „Server“ je asociován s velkými stroji, početném obslužném personálu, drahými operačními systémy a pořizovacími výdaji řádově stovek tisíc až milionů korun.
Avšak pro malé a střední firmy mnohdy postačí serverové řešení založené na sice speciálně navrženém, ale přesto v základu standardním PC s pořizovacími náklady řádově v desítkách tisíc korun. U takovýchto serverů se sice nedočkáme redundantního napájení a víceprocesorových základních desek, ale přesto je možné by sloužily dobře i po mnoho let.

Lze navrhonut tzv. řešení All-In-One, kde jediný server zastává veškeré potřebně funkce od řízení lokální sítě, přes správu lokálních uživatelů, mailovou komunikaci, ochranu lokální sítě před průniky zvenčí, zálohování a zabezpečení dat až po poskytování sdílených prostředků pro ukládání dat. Takové řešení lze zapojit do rozsáhlých, geograficky vzájemně oddělených sítí, propojených internetem přes VPN (Virtual Private Network).